Ας μάθουμε Iαπωνικά επίπεδο A2 (Team 2019 Mar)

Saturday  16 March  2019    Saturday  16 March  2019
Save Saved
Last update 17/03/2019
  1

Recurring event

Hello!! こんにちは!
I'm native Japanese teacher in Heraklion Crete!!
Basic Japanese A2 course "Team 2019 Mar" which has 20 lessons (20 hours) for the beginner will be started from 8th of September!!
This is a preparation for the Japanese proficiency 2020 December. It will be a big step from A1 course because it will be able to make a lot of sentences with Verbs, Adjectives and 43 kanji.
So If you are interested in this course, please send me a message now!!
What will you learn when you finish course A2 ??
◆Preparation for Japanese proficiency N5
◆Learning 43Kanji
◆Making sentences with verbs, adjectives including kanji
◆Japanese conversation
◆Vocabularies for Japanese proficiency N5
Day: From 16th of March 2019 to 3rd August 2019 every Saturday 11:00-12:00 (1 hour, Total 20 lessons)
*Holiday 28/4
Place: Μαθήματα Ιαπωνικών στο Ηράκλειο ( Heraklion city center near Agios minas )
Cost: 10 euro per person ( Group lesson )
Seats: Limited seats max about 7 persons
If you are interested in this lesson, please send a message right now with your full name and your telephone number to Μαθήματα Ιαπωνικών στο Ηράκλειο !!

culture courses education
Nearby hotels and apartments
Δελημάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Δελημάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα