Ας μάθουμε Iαπωνικά επίπεδο A2 (Team 2018 Nov)

Sunday  31 March  2019  3:00 PM    Sunday  31 March  2019 4:00 PM
Save Saved
Last update 01/04/2019
  1

Hello!! こんにちは!
I'm native Japanese teacher in Heraklion Crete!!
Basic Japanese A2 course "Team 2018 Nov" which has 20 lessons (20 hours) for the beginner will be started from 8th of September!!
This is a preparation for the Japanese proficiency 2019 December. It will be a big step from A1 course because it will be able to make a lot of sentences with Verbs, Adjectives and 43 kanji.
So If you are interested in this course, please send me a message now!!
What will you learn when you finish course A2??
◆Preparation for Japanese proficiency N5
◆Learning 43Kanji
◆Making sentences with verbs, adjectives including kanji
◆Japanese conversation
◆Vocabularies for Japanese proficiency N5
Day: From 25th of November to 31st of March every Sunday 15:00-16:00 (1 hour, Total 20 lessons)
*Following days will be 2 hours 14:00-16:00 9/12,13/1,3/2,3/3(2019)
*Holiday 2/12,23/12,30/12,6/1 (2019)
Place: Μαθήματα Ιαπωνικών στο Ηράκλειο ( Heraklion city center near Agios minas )
Cost: 10 euro per hour per person ( Group lesson )
Seats: Limited seats max about 10 people
If you are interested in this lesson, please send a message right now with your full name and your telephone number to Μαθήματα Ιαπωνικών στο Ηράκλειο !!

culture courses education
Nearby hotels and apartments
Δελημάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Δελημάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα