Εκπαίδευση δασκάλων για τη παιδική γιόγκα 120 ωρών σε 3 κύκλους

Saturday  13 October  2018  3:17 PM
Save Saved
Last update 14/10/2018
  2672

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Έχει δομηθεί κατά την 10ετή έρευνα και εφαρμογή πάνω στην παιδική γίογκα σε παιδικό σταθμό με βάση τη yoga για παιδιά ως παιδαγωγικό πρόγραμμα από το 2002-2012.

Η γιόγκα για παιδιά είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα και ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει από τον τρόπο που διδάσκουμε τη γιόγκα στους ενήλικες. Στα μαθήματα είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να επικοινωνούν με τα παιδιά. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση στην ψυχολογία και την παιδαγωγική όπως και στα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών. Η συστημική προσέγγιση και οι επικοινωνιακές τεχνικές είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για επιτυχή μαθήματα. Τέλος το Εννεάγραμμα είναι μια αρχαία γνώση ως προς την κατανόηση και εξέλιξη της προσωπικότητας μας.

Η μετεκπαίδευση χωρίζεται σε 3 κύκλους με δικαίωμα παρακολούθησης του κάθε κύκλου ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

business courses workshop
Nearby hotels and apartments
Athens, Greece