Η Δύσκολη Φλεβοκεντηση

Friday  1 March  2019  6:00 PM    Friday  1 March  2019 9:00 PM
Save Saved
Last update 03/03/2019
  197

Πως θα βάλετε φλεβοκαθετήρα σε άρρωστο με γενικευμένα οιδήματα; Τι θα κάνετε αν έχει βαριά αιμορραγία και έχουν "εξαφανιστεί" οι φλέβες; Πως θα πάρετε μεγάλη ποσότητα αίματος από πολύ λεπτή φλέβα χωρίς να σπάσει; Πως ελέγχετε αν είστε μέσα στη φλέβα όταν αυτή δεν δίνει επιστροφή; Πως θα βάλετε φλεβοκαθετήρα σε σημείο του σώματος που δε μπορείτε να κάνετε περίδεση;
Εξάσκηση σε ΝΩΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ παρασκευαζόμενα ατομικά για κάθε συμμετέχοντα, από γλώσσες χοίρων. Τόσο η ψηλάφηση όσο και η αίσθηση της εισαγωγής της βελόνας, μοιάζουν πολύ με τις φυσιολογικές συνθήκες φλεβοκέντησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
https://goo.gl/forms/dqJeg4NEFYMkZSRI3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 8060098 και 6974975691 (κ. Παπαζήση)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-Βασική τεχνική και λεπτομέρειες για επιτυχή τοποθέτηση σε πολύ λεπτές φλέβες-Σωστή επιλογή φλέβας (επιλογή περιοχής του σώματος) και κριτήρια-Επιλογή μεγέθους φλεβοκαθετήρα, κριτήρια, guidelines.-Τεχνικές εντοπισμού και καθετηριασμού φλέβας σε οιδηματώδη άκρα όπου οι φλέβες είναι αψηλάφητες και αόρατες και σε ασθενείς με υποογκαιμική ή άλλη καταπληξία με εξαιρετικά χαμηλή συστολική πίεση.-Τεχνικές καθετηριασμού φλέβας σε σημεία που είναι αδύνατον να γίνει περίδεση.-Λήψη μεγάλης ποσότητας αίματος από άκρα με πολύ λεπτές φλέβες και αργή κυκλοφορία.-Τρόποι επιβεβαίωσης επιτυχούς τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, όταν δεν υπάρχει επιστροφή αίματος.-Τρόποι διαπίστωσης αν ένα ψηλαφητό επίμηκες μόρφωμα είναι φλέβα ή όχι και, αν είναι φλέβα βατή ή θρομβωμένη ΧΩΡΙΣ χρήση βελόνας (εξάσκηση ψηλάφησης φλεβών μεταξύ των συμμετεχόντων).-Μέθοδοι ανώδυνης εισαγωγής φλεβοκαθετήρα.-Επίδειξη υλικού port-a-cath και εκπαίδευση στην εισαγωγή βελόνας gripper, όταν αυτό καλύπτεται από ιστό.

Nearby hotels and apartments
Dr. Ηλίας Παπαζήσης MD, MSc
Καρνεάδου, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα
Dr. Ηλίας Παπαζήσης MD, MSc
Καρνεάδου, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα