Milonga PAT Communitism

Friday  22 March  2019  9:00 PM    Saturday  23 March  2019 2:00 AM
Save Saved
Last update 24/03/2019
  846

Η Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων επιστρέφει για άλλη μια Παρασκευή στο υπέροχο νεοκλασσικό του Μεταξουργείου, που αποτελεί εδώ και καιρό σημείο αναφοράς στην γειτονιά.Αν ακόμα δεν έχετε επισκεφθεί τον χώρο, αυτή είναι η ευκαιρία σας.Σας περιμένουμε, να δημιουργήσουμε μια ατμοσφαιρική βραδιά με πολύ χορό και ζεστές αγκαλιές.
21:00-22:00
Tango cafe με θέμα: Τέχνη και πολιτική.
22:00-02:00
Μιλονγκα ΠΑΤ. Μια βραδιά χορού όπου όλες και όλοι είμαστε ευπροσδεκτες και ευπρόσδεκτοι να συναντηθούμε για να χορέψουμε ή να παρακολουθήσουμε. Όπως και να έχει συμμετέχουμε ενεργά στην τελετουργία της Μιλόνγκας. Ερχόμαστε όπως νιώθουμε άνετα, χορεύουμε ελεύθερα τους ρόλους που επιθυμούμε , προσκαλούμε σε χορό και δεχόμαστε ή αρνούμαστε πάντα με σεβασμό, πρώτα από όλα σε εμάς και ύστερα στ@ άλλ@.
Πληροφορίες για την πρωτοβουλία και για τις δράσεις μας μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα https://www.facebook.com/RestlessTango/
Πληροφορίες όσον αφορά το χώρο του Communitism μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://www.facebook.com/communitism/
Λίγα λόγια για την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων
(for english scroll down)
Η Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων γεννήθηκε από την ανάγκη μας να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς στην πόλη, όπου τα άτομα θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το χορό του τάνγκο, χωρίς κανέναν οικονομικό περιορισμό, σε ένα πλαίσιο ισότητας και αλληλοσεβασμού. Από ανθρώπους που αγαπάνε πολύ το χορό αυτό και επιθυμούν να γίνει αφορμή ώστε οι άνθρωποι να αγκαλιαστούν και να επικοινωνήσουν. Από ανθρώπους που δεν χωρούν σε ένα τάνγκο, στο οποίο κυριαρχεί ο σεξισμός , οι ταξικοί και κάθε άλλου είδους διαχωρισμοί.
Η πρώτη δράση μας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και ήταν ένα διήμερο ευαισθητοποίησης όσον αφορά το Queer Tango. Ένα τάνγκο όπου οι ρόλοι δεν καθορίζονται από το φύλο . Ένα τάνγκο όπου ο Άντρας-Καβαλιέρος δεν είναι αυτός που αυταρχικά οδηγεί μια παθητική Γυναίκα - Ντάμα κ.ο.κ. Ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο, το Δεκέμβριο του 2017, ξεκίνησε να λειτουργεί η ομάδα μαθημάτων και έπειτα από λίγους μήνες ξεκίνησαν και οι εβδομαδιαίες μιλόνγκες μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η μιλόνγκα μας ταξίδεψε σε διάφορους δημόσιους χώρους του Κέντρου της Αθήνας σε μία προσπάθεια επανοικειοποίησής τους. Μετά το καλοκαίρι, επιστρέψαμε δυναμικά με την επιθυμία να πληθύνουμε και να κοινωνήσουμε τη δράση μας ακόμα περισσότερο.
Όλες μας οι δράσεις πραγματοποιούνται σε χώρους με κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα που συμβαδίζουν με τη δική μας πολύμορφη οντότητα, όπως καταλήψεις, ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι, καλλιτεχνικές κολλεκτίβες και συνεργατικά καφενεία. Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε διαρκή αναζήτηση χώρων και δομών για να συναντηθούμε και να συνδημιουργήσουμε.
Όσον αφορά τις δικές μας δομές , αποτελούμαστε από δύο ομάδες : την ομάδα «μαθημάτων» που ασχολείται με τις εβδομαδιαίες συναντήσεις και προς το παρόν συνιστά σχετικά κλειστή δομή , και την οργανωτική ομάδα, η οποία μέσω συνελεύσεων οργανώνει όλες τις δράσεις της πρωτοβουλίας και είναι ανοιχτή δομή. Πρόθεσή μας είναι αυτές οι δομές να πολλαπλασιαστούν και να ανοιχτούν κι εκτός Αθηνών.
Βασικοί άξονες της δράσης μας είναι οι εξής :
• Η εξερεύνηση μίας συλλογικής μεθόδου μάθησης του χορού αυτού, στην οποία, με την καθοδήγηση εμψυχωτή, γνωρίζουμε και ενεργοποιούμε τα σώματά μας, ενώ βοηθάμε το ένα το άλλο (ασχέτως επιπέδου) να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε τις αντιλήψεις μας πάνω στις τεχνικές του χορού αυτού.
• Ο από κοινού καθορισμός της λειτουργίας και των δράσεων των ομάδων μας, με γνώμονα την αυτοοργάνωση, την αυτονομία, την συνδιαμόρφωση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα της καθεμίας και του καθενός μας.
• Ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων του χορού αυτού σε ένα πλαίσιο ισότιμης και ελεύθερης συνύπαρξης, όπου οι ρόλοι Leader-Follower δεν έχουν φύλο, όπου ο/η Leader δεν εξουσιάζει τον/την Follower, αλλά μαζί ανοίγουν ένα ζωντανό διάλογο και ξεκινάνε ένα χορευτικό παιχνίδι, αναζητώντας μια ισορροπημένη επικοινωνία.
• Η προσέγγιση ενός τάνγκο με τα παραπάνω προτάγματα , μέσα από τα μαθήματά μας , τις μιλόνγκες αλλά και τις συζητήσεις στα τάνγκο καφέ , όπου με προβληματισμούς που άλλοτε πυροδοτούνται απ’το τάνγκο , άλλοτε από πληθώρα ερεθισμάτων , αναζητούμε τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του τρόπου που το καθένα μας πορεύεται.
Η συμμετοχή στα μαθήματα και στις μιλόνγκες μας είναι πάντα ελεύθερη
A few words about the Initiative of Restless Tangeros
The Initiative of Restless Tangeros was created out of our need to exist as a reference point in the city, where people can come in contact with tango in a context of equality and mutual respect away from any financial limitations.From people fond of tango much and aspire it to be the cause for others to embrace, literally and non, and communicate. From people who do not withstand a tango, dominated by sexist, social status and any other form of dividedness.
Our first action took place in January 2017 and consisted of a two-day awareness event for Queer Tango. A tango, where the roles are not sex-specific. A tango, free of the “dominant Man-Leader and passive Woman-Follower” model. The course-group started after almost a year, in December 2017, and after a few months our weekly milongas followed. During the summer, our milonga traveled to various public places in the center of Athens, in an attempt to revitalize them as spots of interaction and genuine public meeting. Come autumn, we dynamically returned with the desire to engage and share our convictions even more.
All of our actions and projects occur in places with social and political principals that go hand in hand with our own multi-faceted entity and ethics, such as squats, free social spaces, artistic colleges and cooperative cafes. We are, therefore, in a constant search to reach spaces and structures to meet and co-create.
Regarding our own structures, we are composed of two groups: the "course" group dealing with weekly meetings, which presently constitutes of a relatively closed structure, and the organizational group, which assembles through all of the actions of the initiative and is an open structure. Our intent is for these structures to multiply and also reach outside of Athens.
The main axes of our action are:
• Exploring a collective method of learning this dance, in which, with the guidance of an animator , we get to know and activate our bodies, while helping one another (regardless of level) to understand and deepen our perceptions of the techniques of this dance .
• The jointly determination of the function and actions of our groups, based on self-organization, autonomy, co-figuration and respect for the diversity of each and every one of us.
• The redefinition of the roles of this dance, in a context of equal and free co-existence, where the Leader-Follower roles are not gender defined, where Leader does not dominate the Follower but together they open a lively dialogue and start a dance game, seeking a balanced communication.
• The approach of a tango, with the above principals, through our lessons, milongas and conversations in tango cafés, where with thoughts that are either triggered by tango, or by multifarious stimuli, we seek the socio-political implications of the way we walk (or dance) through our lives.
Participation in our lessons and milongas is always free.

music culture courses politics
Nearby hotels and apartments
Communitism
Κεραμεικού, 3º Δημοτικό Διαμέρισμα, Αττική, Ελλάδα
Communitism
Κεραμεικού, 3º Δημοτικό Διαμέρισμα, Αττική, Ελλάδα